Spowiedź Święta

Sakrament spowiedzi świętej, czyli sakrament pojednania z Bogiem i ludźmi jest sprawowany w naszej parafii codziennie.

W dni powszednie pół godziny przed Mszą św. Również w niedziele i uroczystości przed Eucharystią oraz na początku jej trwania.

Przed pierwszym piątkiem miesiąca spowiadamy godzinę przed Msza św. w czwartek i piątek. Spowiadamy też przy różnych okazjach (np. odpust parafialny, rekolekcje, przygotowanie do bierzmowania czy pierwszej Komunii świętej) według aktualnego ogłoszenia.

Oczywiście w ważnej sytuacji duchowej można umówić się z kapłanem na indywidualną spowiedź również w innym dogodnym terminie.