Dziewczęca Służba Maryjna

Dziewczęca Służba Maryjna, popularnie, nazywana Bielanki – wspólnota parafialna w Kościele katolickim, skupiająca dziewczęta od wieku przedszkolnego, choć przeznaczona głównie dla dziewcząt ze szkoły podstawowej lub starszych. Bielanki biorą udział w różnego rodzaju procesjach, między innymi sypiąc kwiaty przed Najświętszym Sakramentem, niosąc poduszki i feretrony. Poza tym, ich rolą jest pomaganie w kościele parafialnym.

Idee przewodnie i zarys programu DSM: 

Działalność każdej grupy DSM powinna opierać się na czterech filarach:

  1. Maryja – rodzina i dom. Na wzór Maryi, pamiętamy o obecności Pana Boga w codziennych sprawach, rozwijamy miłość na gruncie rodzinnym i w ramach wspólnoty DSM oraz pięknie – przede wszystkim  duchowo – przeżywamy bycie dziewczyną i matką.
  2. Serce Jezusa – pamiętamy o wynagrodzeniu za zniewagi i o duchu ofiary.
  3. Wspólnota Kościoła – liturgia i misje. Promujemy zaangażowanie zarówno w działalność parafii, jak i w pracę na rzecz całego Kościoła.
  4. Czysta radość – dbamy o dobrą, rozwijającą i Bożą zabawę.

STOPNIE DSM I SPRAWNOŚCI DZIEWCZĘCEJ SŁUŻBY MARYJNEJ

  1. Dziecko Maryi

– zna na pamięć modlitwę „O Pani moja”

– uczestniczy w spotkaniach DSM od dwóch miesięcy

– potrafi wymienić pięć zadań Dziecka Maryi

      2.    Bielanka (IV – V klasa)

             – regularnie uczestniczy w spotkaniach DSM

             – przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej

            – potrafi wyjaśnić nazwę Dziewczęca Służba Maryjna oraz znaczenie logo DSM

           – przygotowuje i wykazuje troskę o „kącik Maryjny” w salce DSM

           – osiągnęła jedną ze sprawności DSM

     3.    Nazaretanka (VI – VII klasa)

           –  regularnie uczestniczy w spotkaniach DSM

           – udziela pomocy młodszym oraz wspiera w pracy opiekuna grupy

           – wykazuj się kreatywnością na tle grupy DSM, chętnie dzieli się pomysłami i materiałami wykorzystywanymi na spotkaniach DSM w diecezji (film, konspekt, piosenka, metoda, zabawa itp.)

           – bierze udział we Mszach Św. w każdą pierwszą sobotę miesiąca

           – osiągnęła dwie ze sprawności DSM

4.  Przewodniczka

   – Ukończyła z powodzeniem Kurs dla Przewodniczek

Sprawności DSM powstały ze względu na specyfikę poszczególnych grup DSM-u, różnorodność wykonywanych zadań w parafiach oraz indywidualne uzdolnienia poszczególnych uczestniczek.

Sprawności

1.Choralistyka – systematyczne włączenie się w liturgię (śpiew, czytanie)

2. Misjonarka – uczestnictwo w projekcie misyjnym, akcjach misyjnych przeprowadzanych w szkole, parafii czy diecezji

3. Samarytanka – pomoc charytatywna, aktywne włączanie się w pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym, branie udział w zbiórkach i akcjach charytatywnych.

Logo DSM

Oto jego opis:

„Na niebieskim tle, ukazana jest stylizowana biała lilia. Wyrasta ona jakby ze złotego półksiężyca. Środkowa część łodyżki tworzy krzyż. Górna część z kwiatem przechodzi przez złotą koronę. W symbole te wpisane są litery DSM. Symbolika znaczka jest prosta i nie wymaga szerszych wyjaśnień. Kolor biały i lilia to symbole niepokalanego poczęcia, dziewictwa Maryi i nieskalanej czystości Jej duszy. Kolor złoty i korona to znak Jej godności królewskiej. Krzyż powszechnie przyjęty znak Chrystusa, może być bliżej wyjaśniany jako przypomnienie udziału Maryi w ofierze Boskiego Syna, dzięki której stała się naszą Współodkupicielką. Wreszcie kolor niebieski oznaczający niewinność przypomina przywilej Wniebowzięcia Maryi”.

W naszej parafii spotkanie DSM – u odbywają się w soboty o godz. 10.30. prowadzi je – s. Teresa Kaczan (katechetka)
Serdecznie zapraszamy dziewczynki ze szkoły podstawowej.