Sakrament Chrzest

Sakramentu Chrztu św. udzielamy w III niedzielę miesiąca o godz. 10.30. Msza św. w intencji dzieci ochrzczonych. Udzielamy również w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy na Mszy św. o godz. 11.30. W inne dni wyjątkowo możemy udzielić Sakramentu Chrztu św. po uzgodnieniu w kancelarii parafialnej.

W celu udzielenia sakramentu chrztu należy:
1. Rodzice po urodzenia dziecka powinni zgłosić je do chrztu jak najszybciej w parafii zamieszkania rodziców.
2. Rodzice przynoszą Akt Urodzenia dziecka z USC oraz podstawowe dane rodziców chrzestnych (Imię i Nazwisko oraz miejsce zamieszkania).
3. Rodzice powinni okazać dokument zawarcia ślubu kościelnego.
4. Rodzice dostarczają zaświadczenie, że chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi – dotyczy to osób mieszkających poza parafią chrztu dziecka.
5. Dziecko ma prawo do uroczystego chrztu w kościele parafialnym, gdyż staje się wtedy dzieckiem Bożym, członkiem Chrystusowego Kościoła i członkiem wspólnoty parafialnej. Z tego powodu Sakramentu Chrztu udzielamy uroczyście w niedzielę.
6. Chrztu w nagłych przypadkach (poważna choroba dziecka, a w przypadku zagrożenia życia) udziela się natychmiast.
7. Rodzice, chrzestni, najbliższa rodzina – powinni przygotować się do chrztu dziecka przez spowiedź św. by w czasie Mszy św. w intencji dziecka ochrzczonego przyjąć Komunię św.
8. Do chrztu potrzebna jest biała szata oraz świeca chrzcielna.
9. Rodzice i chrzestni oczekują na uroczyste wprowadzenie w głównych drzwiach kościoła.
10. Zdjęcia może wykonać tylko jeden fotograf uprawniony (posiadający dokument z Kurii diecezjalnej) – po wcześniejszym zgłoszeniu się w zakrystii.


Uwaga:
Rodzicami chrzestnymi zgodnie z Prawem Kanonicznym:
1. Nie mogą być osoby niewierzące.
2. Nie mogą być osoby niepraktykujące wiary katolickiej.
3. Nie mogą być osoby niebierzmowane.
4. Nie mogą być osoby żyjące w konkubinacie, np. żyjące w związku cywilnym lub tzw. partnerskim.
5. Nie mogą być osoby innych religii.


         Po udzieleniu chrztu rodzice dziecka mają obowiązek umożliwić mu poznanie Boga, nauczyć modlitwy, posyłać na katechezę i przygotować do przyjęcia Sakramentów Eucharystii i Bierzmowania.

Rzeczy potrzebne do chrztu:

BIAŁA SZATA – ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie – symbolizuje, że po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa;
rodzice i chrzestni mają troszczyć się by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne; na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu;

ŚWIECA CHRZCIELNA – zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.