Akcja Katolicka

« 1 z 2 »
« 1 z 2 »

Historia powstania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Burzynie

            W naszej Parafii Akcja Katolicka została powołana w grudniu 2000 roku,liczyła wtedy 17 osób świeckich, bardzo czynnie angażujących się w sprawy parafii, wspomagając tym samym swojego pierwszego Asystenta AK Księdza Proboszcza Jana Czaję.

Od sierpnia 2013 roku Asystentem Parafialnego Oddziału AK został nowy Proboszcz Ks. Andrzej Pecka.

Prezesem AK początkowo została wybrana Pani Marta Ryś, pełniąc funkcję do 2018 roku, jednocześnie nowym prezesem została wybrana Pani Anna Borgula.

Obecnie Parafialna AK liczy 13 członków świeckich.

Patronem Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej jest św. Jan Paweł II.

Działalność Akcji Katolickiej w parafii Burzyn

Członkowie AK są najbliższymi współpracownikami  proboszcza, mają oni za zadanie wspierać działalność duszpasterską i gospodarczą wspólnoty parafialnej.

W związku z tym w naszej parafii AK podejmuje różnego rodzaju działania np.:

  • włącza się w liturgię poprzez udział w nabożeństwach różańcowych,
  • pomaga w przygotowaniu kolędników misyjnych,
  • współorganizuje  parafialny festyn rodzin,
  • pomaga w organizowaniu parafialnego spotkania opłatkowego dla osób starszych i samotnych,
  • organizuje i bierze udział w pielgrzymkach do miejsc kultu religijnego.

Wszystkich chętnych do wspierania takiej działalności prosimy o kontakt z Księdzem Proboszczem, który udzieli szczegółowych wskazówek dotyczących przystąpienia do stowarzyszenia. Członkiem zwyczajnym Akcji Katolickiej może zostać każdy katolik świecki, który ukończył 18 rok życia.