Ogłoszenia 20.04.2020 – W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ I ZGODNIE Z WPROWADZENIEM NOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PRZEZ WŁADZE PAŃSTWOWE I KOŚCIELNE
od 20.04.2020 r.

MSZE ŚWIĘTE
BĘDĄ SPRAWOWANE
Z UDZIAŁEM TYLKO
do 40 WIERNYCH


MSZE ŚW. CELEBRUJEMY W INTENCJACH WYPISANYCH NA OGŁOSZENIACH.

Pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby związane z intencją lub w przypadku Mszy pogrzebowej najbliższa rodzina.

Każdego dnia przed Mszą Świętą jest możliwość spowiedzi świętej.
Wszyscy wierni zobowiązani są do noszenia maseczek w kościele, z wyjątkiem momentu przyjęcia Komunii Świętej.

KS. PROBOSZCZ
14 652 32 14