Ogłoszenia

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 19.05.2024 r.

1. Dziękujemy za dar Ducha Świętego – Pocieszyciela otrzymanego od Ojca przez Jezusa Chrystusa.

2. W liturgii tego tygodnia wspominać będziemy:

    – pon. – święto NMP Matki Kościoła – Msze św. o godz. 7.00, 10.00 i 18.00.

    – czw. – święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

    – pt. – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych

    – ndz. – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. 

3. Nabożeństwa majowe w naszym kościele po Mszy św. odprawianej o godz. 18.00. W niedzielę nabożeństwa majowe są o godz. 15.00, a po nim Msza św.

4. Bardzo proszę o przygotowanie ołtarzy na Uroczystość Bożego Ciała. Proszę aby 2 ołtarze przygotowali mieszkańcy Podlesia, trzeci mieszkańcy Woli oraz czwarty Strażacy. Propozycja haseł na ołtarze Bożego Ciała są wywieszone w gablocie i na stronie parafii.

5. Dyrekcja Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Tarnowie zaprasza w swoje progi wszystkich chętnych, którzy kochają i chcą tworzyć muzykę sakralną i grać na organach. Szczegółowe informacje o rekrutacji i kształceniu w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Tarnowie znajdują się na stronach internetowych.

6. Za sprzątanie kościoła dziękuję następującym osobom: Pypeć Marzena, Nalepka Katarzyna, Nalepka Małgorzata.

7. Gazety:

KOMUNIKAT BISKUPA TARNOWSKIEGO
DOTYCZĄCY PIELGRZYMEK DO TUCHOWA I NA JASNĄ GÓRĘ

Drodzy Diecezjanie!

Jesteśmy pielgrzymami zmierzającymi do domu Ojca. Z jednej strony stąpamy twardo po ziemi, ale nie możemy również zapomnieć, że nasza ziemska wędrówka ma konkretny cel, którym jest niebo. Przypominają nam o tym różnego rodzaju pielgrzymki, które w naszej diecezji tak licznie podejmujemy. Zbliżające się wakacje są doskonałą okazją, by wybrać się w tę drogę, na którą serdecznie Was zapraszam.

W dniach od 29 do 30 czerwca do Tuchowa wyruszy pielgrzymka w intencji młodzieży oraz powołań kapłańskich i zakonnych. Pielgrzymi wyjdą w sobotę rano z Piątkowej koło Nowego Sącza
i z Brzeska, aby spotkać się w niedzielę u Matki Bożej Tuchowskiej. Dwudniowy format tej pielgrzymki może zachęcić zwłaszcza tych, którzy chcieliby doświadczyć pielgrzymiego ducha, ale nie dysponują dużą ilością wolnego czasu.

Wzorem ubiegłego roku na Jasną Górę wyruszy także Rowerowa Pielgrzymka Tarnowska, która odbędzie się w dniach od 18 do 21 lipca. Pierwszego dnia pielgrzymi wyjadą w 12 grupach
z różnych miejsc diecezji, aby wieczorem spotkać się w Zabawie i stamtąd pielgrzymować dalej wspólnie. Trasa tej pielgrzymki rozłożona jest na cztery dni, aby dać więcej czasu na modlitwę i budowanie wspólnoty oraz umożliwić udział w niej także osobom mniej zaawansowanym wyczynowo.

Ukoronowaniem naszego pielgrzymowania będzie tradycyjnie Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach od 17 do 25 sierpnia. W tym roku wyruszymy pod hasłem: „Żyję w Kościele”. Chcemy bowiem odkrywać, że to przede wszystkim sam Chrystus żyje w Kościele i zaprasza nas, abyśmy złączyli z Nim nasze życie właśnie w tej wspólnocie. Te dziewięć dni pielgrzymowania to niemałe wyzwanie, ale – jak podkreślają doświadczeni pielgrzymi – jest to niezapomniane doświadczenie duchowe.

Drodzy Diecezjanie!

Serdecznie zapraszam wszystkich do wyruszenia na pielgrzymi szlak. W sposób szczególny zapraszam do tego młodzież i całe rodziny. Wszelkie informacje dotyczące tych pielgrzymek będzie można znaleźć na plakatach i w mediach społecznościowych. Niech Maryja, która oczekuje na swoje dzieci w Tuchowskim i Jasnogórskim Sanktuarium, wyprasza Wam obfitość Bożych łask.

 † Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

Hasła na Boże Ciało

1. “Eucharystia buduje wspólnotę Kościoła”

2. “Eucharystia otwiera na potrzeby braci”

3. “Eucharystia inspiruje do głoszenia Chrystusa”

4. “Eucharystia jednoczy wiernych”

Warto również skorzystać z banerów dekoracyjnych przygotowanych przez nasze diecezjalne wydawnictwo BIBLOS. Są one bardzo spójne kolorystycznie i zawierają ciekawe wizualizacje poszczególnych haseł:

1. “Eucharystia buduje wspólnotę Kościoła” –

https://biblos.pl/glowna/5369-baner-dekoracyjny-na-uroczystosc-bozego-ciala.html

2. “Eucharystia otwiera na potrzeby braci” –

https://biblos.pl/glowna/5370-baner-dekoracyjny-na-uroczystosc-bozego-ciala.html

3. “Eucharystia inspiruje do głoszenia Chrystusa” –

https://biblos.pl/glowna/5371-baner-dekoracyjny-na-uroczystosc-bozego-ciala.html

4. “Eucharystia jednoczy wiernych” –

https://biblos.pl/glowna/5372-baner-dekoracyjny-na-uroczystosc-bozego-ciala.html

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci
w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny
i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo
w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi
o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać
z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego,
w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej
w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem
». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia
i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

Podpisali Członkowie Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 2 maja 2024

Za zgodność:

Bp Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski