Pielgrzymka do Pasierbca i Szczyrzyca – 8.09.2018 r.

Pasierbiec.
Kult maryjny na Pasierbieckiej Górze związany jest z łaskami słynącym obrazem, ufundowanym w 1822 przez Jana Matrasa, który w ten sposób spełniał śluby złożone Niepokalanie Poczętej Maryi po swym cudownym ocaleniu po bitwie pod Rastatt.
Przed obrazem Matki Bożej Pocieszenia uczestniczyliśmy w Eucharystii a po niej odprawiliśmy Drogę Krzyżową.

Szczyrzyc.
Po obiedzie udaliśmy się do Opactwa Cystersów w Szczyrzyc, z obrazem Matki Boskiej Szczyrzyckiej. Jest to Sanktuarium Matki Matki Pokoju i Dobroci. Ojcowie Cystersi opowiedzieli nam o historii tego miejsca, w którym są nieprzerwanie od niespełna 800 lat.