Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Tylickiej – Opiekunki Rodzin i Uzdrowienia Chorych – 15.09.2016 r.

W Sanktuarium Matki Bożej Tylickiej uczestniczyliśmy we Mszy św. Po nabożeństwie zwiedziliśmy stary kościół i wysłuchaliśmy historii tego miejsca. W Sanktuarium Matki Boskiej Tylickiej oprócz Kościoła sanktuaryjnego z cudownym obrazem Maryi można skorzystać z dróżek różańcowych, przy których wymurowanych jest 20 kapliczek różańcowych połączonych ogromnym kamiennym różańcem. Nad dróżkami góruje Golgota – wymurowane z kamieni wzniesienie, w którym wykute są kaplice zawierające patriotyczne i religijne płaskorzeźby.
Następnie udaliśmy się aby zobaczyć mofetę w Muszynie – Złockim. Jest to największa i najefektywniejsza mofeta w Polsce. Mofeta została odkryta w roku 1938 przez profesora Henryka Świdzińskiego – geologa Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.
Potem pojechaliśmy do Szczawnika aby za dawną Cerkwią napić się pysznej wody mineralnej.
Wróciliśmy do Muszyny aby zwiedzić Ogrody Biblijne przy kościele parafialnym. Na powierzchni 1,3 ha znajduje się 5 ogrodów tematycznych w których umieszczone zostały wymienione w Biblii gatunki roślin, miniaturowe krajobrazy oraz architekturę i rzeźby ilustrujące poszczególne tematy biblijne. Muszyńskie Ogrody Biblijne otwarto 28 czerwca 2015 r. i są to czwarte i zarazem największe tego typu ogrody w Polsce.
Po tych wrażeniach niektórzy udali się na zasłużony obiad, inni poszli jeszcze zwiedzać ogrody sensoryczne w Muszynie.