Diecezjalna Pielgrzymka Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej do Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny – Zabawa i Wał Ruda – 18.10. 2014 r.

Na miesiąc przed setną rocznicą męczeńskiej śmieci Karoliny Kózkówny przypadającej 18 listopada 2014 r., kilkaset osób zrzeszonych w Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej udało się do Zabawy, do źródła duchowości Karoliny.
O godzinie 11.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. dr Jan Bartoszek – Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.
Po Mszy Świętej, miał miejsce wykład ks. dr hab. Antoniego Bartoszka – Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykład poświęcony był zadaniom rodziny wobec zagrożenia ideologią gender.
O godzinie 15.00 odbyła się Droga Krzyżowa śladami męczeństwa bł. Karoliny przy udziale kilku tysięcy pątników.

Akcja Katolicka przy parafii Sw. Józefa w Burzynie brała w tej pielgrzymce udział.
Foto. Janusz Górecki