Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. s. Faustyny i św. Jana Pawła II – 25-26 maj 2014 r.

W niedzielę przed południem była sprawowana tylko jedna Msza św. o godz. 8.00. Po południu o godz. 16.30 w kościele oczekiwaliśmy na przyjazd kaplicy z obrazem Miłosierdzia Bożego i Relikwii. Po Obraz i Relikwie wyruszyła procesja liturgiczna. Z Obrazem i Relikwiami w procesji weszliśmy do naszej świątyni gdzie była sprawowana Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. infułata Adama Kokoszki. Po Mszy św. rozpoczęło się czuwania poszczególnych grup parafian aż do popołudnia w poniedziałek. Była wystawiona specjalna Księga próśb, podziękowań i postanowień gdzie dokonywaliśmy osobistych wpisów.

Wpis do Kroniki Pergrynacyjnej:

Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego wraz z relikwiami św. Jana Pawła II i św. Faustyny Kowalskiej w parafii p.w. św. Józefa w Burzynie

„Wśród lipowych drzew zapachu
nad brzegami rzeki Białej
otoczona pasmem Brzanki jak kołnierzem
leży malownicza wioska Burzyn
Tu Elsowo patrzy z góry
tu Jan Sajdak tajnie uczył
to moja Ojczyzna, którą kocham tak, jak umiem…” (z hymnu szkoły)

Rys historyczny:
Początki naszej parafii związane są z powstaniem w Burzynie osady Elsowo. W latach 1934-37 wybudowali oni kaplicę, która później stała się pierwszym kościołem parafialnym. Ciekawostką jest to, że w zamyśle ks. Antoniego Cząstki, prezesa Elsów, kaplica miała być pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. W tym celu umieszczono w niej duży obraz Jezusa Miłosiernego (prawdopodobnie pędzla Adolfa Hyły, ale na to na razie nie mamy dowodu). Ze względu na istniejący wówczas zakaz kultu Miłosierdzia Bożego, kaplica otrzymała tytuł św. Józefa.

Po II wojnie światowej pieczę nad kaplicą objęły Siostry Sługi Jezusa, które pracują w naszej parafii do dziś. Duszpasterstwo prowadzili kapłani dowożeni z parafii św. Jakuba z Tuchowa. Pierwszym duszpasterzem, który zamieszkał w Burzynie był ks. Jan Szczypta, rektor kaplicy. W 1980 r. została erygowana parafia p.w. św. Józefa. Naszym pierwszym proboszczem był ks. Tadeusz Cyza. Po jego śmierci w 1983 r. proboszczem został ks. Kanonik Jan Czaja, który tę funkcję pełnił nieprzerwanie przez 30 lat. Wielkim jego dokonaniem było wybudowanie, wraz z parafianami, nowego, obszernego kościoła. Kamień węgielny poświęcił osobiście św. Jan Paweł II w 1987 r. w Tarnowie. W głównym ołtarzu nowego kościoła został umieszczony obraz Jezusa Miłosiernego z kaplicy Elsów, a kościół otrzymał tytuł „Miłosierdzia Bożego”, dzięki czemu spełniło się marzenie ks. Antoniego Cząstki.
Po przejściu ks. Kanonika Jana Czaji na emeryturę, w sierpniu 2013 r., nowym proboszczem został ks. Andrzej Pecka. Dzięki temu mamy teraz w parafii dwóch kapłanów.

Przygotowanie do peregrynacji
Pierwsze przygotowania do peregrynacji rozpoczęliśmy w październiku 2013 r. Wszyscy parafianie, a szczególnie chorzy i starsi zostali wezwani do modlitwy i ofiarowania cierpień w intencji peregrynacji. Dzieci uczestniczyły w katechezach na ten temat, a Ksiądz Proboszcz wprowadził zwyczaj wspólnego odmawiania w każdy piątek Koronki do Miłosierdzia Bożego. Drugi etap przygotowań rozpoczął się w Wielkim Tygodniu. Duchowo przez kazania i rozważania Drogi Krzyżowej przygotowywał nas ks. dr Józef Młyński. Nowopowstały chór dorosłych śpiewem wprowadzał nas w klimat Miłosierdzia. W Wielki Piątek rozpoczęliśmy Nowennę do Miłosierdzia Bożego. W Wielką Sobotę zapłonął w naszej parafii Kanonizacyjny Ogień Miłosierdzia z Łagiewnik, który wiernie podtrzymywaliśmy do peregrynacji. W Niedzielę Miłosierdzia przeżywaliśmy parafialny Odpust i kanonizację Jana Pawła II. Ostatnim etapem przygotowań były rekolekcje parafialne. Odprawiliśmy je w dniach 22-25 maja. Rekolekcjonistą był ks. Stanisław Porębski, proboszcz parafii Ropa a pomagał mu ks. Zygmunt Frączek, jego wikariusz. Rekolekcje zakończyliśmy spowiedzią parafialną i tak przygotowani oczekiwaliśmy na przybycie Jezusa.

25 maja o godz. 17.00 rozdzwoniły się dzwony. Na powitanie nadjeżdżającego samochodu-kaplicy, eskortowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną z Burzyna, wyszli ministranci i lektorzy z krzyżem, dzieci komunijne, krakowianki, poczty sztandarowe, kapłani pod przewodnictwem ks. Infułata Adama Kokoszki i przedstawiciele parafian. Relikwie św. Jana Pawła II niosła wielodzietna rodzina a św. siostry Faustyny młodzież gimnazjalna. Obraz nieśli mężczyźni z Rady Parafialnej. W czasie powitania ksiądz Infułat świecę Miłosierdzia przed Obrazem zapalił Kanonizacyjnym Ogniem Miłosierdzia z Łagiewnik. Następnie rozpoczęliśmy Mszę św. z udziałem 19 kapłanów, z księdzem Dziekanem Franciszkiem Kuczkiem na czele. Przewodniczył i wygłosił kazanie ks. Infułat Adam Kokoszka. Chór dorosłych i schola dziecięca pomagali nam śpiewając kanony z Taize i Lednicy. We Mszy św. wieczornej, podczas której modliliśmy się o powołania kapłańskie i zakonne, homilię wygłosił ks. dr Józef Młyński. Bardzo wzruszające było spotkanie Jezusa Miłosiernego z chorymi. Poprowadził je ks. Stanisław Porębski i ks. Adam Sroka. Wszyscy chorzy i starsi przyjęli sakrament chorych. Wielu parafian wpisało się do Peregrynacyjnej Księgi próśb, podziękowań i postanowień. Mszę św. na zakończenie Nawiedzenia koncelebrowali: ks. Andrzej Pecka i ks. Kanonik Jan Czaja. Niestety, w poniedziałek, 26 maja, po uroczystej Mszy św. musieliśmy pożegnać się z Peregrynującym Jezusem Miłosiernym i oddać Obraz do parafii św. Jakuba w Tuchowie.

Obraz odjechał, ale Chrystus pozostał z nami i w nas. Trwałym owocem peregrynacji będzie wspólne odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele oraz wprowadzenie na stałe w każdy piątek Mszy św. ku czci Miłosierdzia Bożego jako Nieustającej Nowenny.

Irena Siwak i Maria Jadczak